Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**
**
**
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ปข.ถ.38-0012 จากสาย ภูหลวง ถึงสาย บึงนคร บ้านบึงนคร หมู่ที่ 9-5 ตำบลบึงนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก   [19 ต.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
 
 
ยังไม่มีกิจกรรม
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
10 พ.ค 2550
QRCODE : WWW.BEUANGNAKORN.GO.TH
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
9 คน
เดือนนี้ :
188 คน
เดือนที่แล้ว :
226 คน
ปีนี้ :
1,044 คน
ปีที่แล้ว :
9,527 คน
ทั้งหมด :
30,400 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.234.244.105
28 พฤษภาคม 2565
พัฒนาชุมชน
อบต.ทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เปิดสอบ
ส่งข้อผ่าเข้ามือถือผ่าเวบ
NAKHONSI.COM
 
 
 
เช็คเมล์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สำนักงานงบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ตรวจเงินแผ่นดิน
สหพันธ์ปลัด
yotathai
สำนักงาน กพ.