ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
68
09 ต.ค. 2561
72 การประชุมสภาฯ วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
65
27 ก.ย. 2561
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
88
30 ส.ค. 2561
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
85
17 ส.ค. 2561
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่
104
10 ส.ค. 2561
76 การประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561
83
09 ส.ค. 2561
77 การประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561
84
09 ส.ค. 2561
78 การประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2561
87
06 ส.ค. 2561
79 การประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 3 ครั้งที่1 /2561
87
03 ส.ค. 2561
80 การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3/2561
82
01 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16