ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 ก.พ. 2562
62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
75
08 ก.พ. 2562
63 ข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 ม.ค. 2562
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครเรื่องแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 ม.ค. 2562
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครเรื่อง นโยบายมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ม.ค. 2562
66 แผนผังขั้นตอนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 ธ.ค. 2561
67 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 พ.ย. 2561
68 อนุมัติและประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 พ.ย. 2561
69 การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 พ.ย. 2561
70 การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4/2561
74
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16