ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
  รายละเอียด :

รายละเอียดการก่อสร้าง หมู่ที่ 4 , หมู่ทีี่ 1 ,หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทร 032-646287 ในวันและเวลาราชการ

Casino Online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 3384 คน